2018-02-17

Ginealach

Thaitin an Union Jack
go mór le daideo
na stríoca is na cearnóga:
oifigeach sráidbhaile ab ea é.

D'ardaigh daid an trídhathach.
Trodaí ar son na saoirse ab ea é.

Ardaímse bratach dhearg san aer.

I lámha mo gharmhic
tá bratach Yaincí
lena leathchéad réalta

Attoor Ravivarma

2018-02-16

Bratach dearg

coinnigh ar foluain í
an bhratach dhearg . . .
coinnigh ar foluain í

keep it flying
the red flag  . . .
keep it flying

2018-02-15

Amhrán an Avadhut: a Thús

Dattatreya


1
Go deimhin, is trí ghrásta Dé
A éiríonn ionainn eolas ar an Aontacht.
Saortar an duine ansin sa deireadh
Ón eagla mhór roimh bheatha is bás.

2
An uile ní i ndomhan seo na bhfoirmeacha
Níl iontu ach an Féin, is an Féin amháin;
Conas, mar sin, a d'adharfadh an Infinid é Féin?
Is é Síve an tIomlán is é neamhroinnte.

3
Na cúig dúile fíneálta ar de stuif an domhain iad
Is seachmall iad mar uisce i meabhalscáil ghaineamhlaigh;
Cé dó, mar sin, a n-umhlóinnse?
Mise mé féin an tAon gan smál.

4
Go dearfa, níl sa chruinne seo go léir ach mé Féin,
Ní roinnte ná neamhroinnte í.
Conas is féidir a rá fiú amháin gurb ann di?
Breathnaím uirthi, ionadh orm is alltacht.

5
Cad é, mar sin, atá i gcroí na fírinne is airde,
Croí an eolais, an ard-ghaois?
Sé seo é: "Mise an Féin, an tAon gan chruth;
Sé mo nádúr é a bheith ar fud na bhfud."

6
An t-aon Dia sin a lonraíonn san uile ní,
Atá gan chruth ar nós spéir gan néal,
Sé Féin an uile ní, íon, gan teimheal:
Sin is mise ann gan amhras ar bith.

7
Is mé an tAon síoraí do-athraithe;
Comhfhios glan mé, gan cruth ar bith.
Níl a fhios agam conas, nó cé dó
A nochtann áthas is buairt an tsaoil seo.

2018-02-14

póstaer haiku / haiku-poster


beoir fhuar lá samhraidh
í mo ghrása . . .
cuach ag glaoch


my love
is a cool beer on a summer's day . . .
a cuckoo calling

2018-02-13

Fágaim Slán Leis an mBáisteach

Fágaim Slán Leis an mBáisteach
Amach liom go moch ar maidin
chun slán a rá leis an mbáisteach
sula n-imeoidh sí:

Uisce na habhann ar dhath gorm-scláta
sciathán an ghuairdill;
na féara fada á lascadh ag an ngaoth thais;
lochán ceilte faoi na sceacha
ar crith le teann neamhchinnteachta.

An fuadar seo is an liú
goltraí atá ann don bhliain atá ag imeacht,
á chanadh i nguthanna atá níos láidre ná mo ghlórsa.

Cuirimse leis an gcurfá, sin uile,
agus mé buíoch as gach
a bhfuaireas-sa ón mbáisteach:

mo spiorad á uisciú aici,

an domhan á leasú,

ainmneacha a cuid páistí fiáine á múineadh dom
de réir mar a bhláthaíodar:
ar dtús sna fálta sceach,

ansin san aigne.
 
Thug sí dom gile
an mhaidneachain
is mé ag siúl léi
thar na cnoic,
scáileanna na hoíche glanta dínn,

I dtreo is gur fhilleas abhaile,
mo shúile glas-ghlónraithe,
í cruinnithe orm gach áit
chun loinnir a  thabhairt dom’ chneas.

Go moch ar maidin
d’fhágas slán ag an mbáisteach,
ach gabhann mo chroí léi anois.
Ar ball,

is í ag cúlú ó na goirt
fágfaidh sí spéartha glana ina diaidh
a bhfáilteodh daoine eile rompu,

ach ní mise.

Is mé an páiste fearthainne aici,
ach ní thig léi mé a thabhairt léi,
san ithir atáimse fréamhaithe ní sa spéir.

Beidh orm fanacht go bhfillfidh sí,
is í ag teacht go teann an fharraige anall,
boiseog á tabhairt aici don ghrian,
do m’fháscadh chuici féin arís.

Tanya Mendonsa


2018-02-12

Chanting, chanting the Beloved's name by Bulleh Shah

Leagan Béarla: Ivan M. Granger

Bunteanga: Puinseáibis


Chanting, chanting the Beloved's name,
I am myself become the Beloved.

Whom then does that Name
     now name?


Ainm an Leannáin á Chanadh

Ainm an Leannáin á chanadh agam
Is mise eisean anois, an Leannán.

Cé, mar sin, a ainmníonn an tAinm sin
      anois?

2018-02-11

Eugene Kitsios

Eugene Kitsios
cnoic is sléibhte . . .
iad siúd a d'ainmnigh iad
dearúdta
hills and mountains . . .
those who named them
forgotten
βουνά και λόφοι . . .
αυτοί που τα ονομάσαν
λησμονημένοι

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou